Οδηγός μεγέθους ρολογιών

Τα ρολόγια ενδέχεται να φαίνονται διαφορετικά από οθόνη σε οθόνη.

Για να αντιληφθείτε καλύτερα την πραγματική τους διάσταση, μπορείτε να εκτυπώσετε αυτόν τον οδηγό σε 100% κλίμακα για μεγαλύτερη ακρίβεια.

Διάμετρος

Πάχος